Common nouns | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 123..
Proper nouns A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z| HOME DICCAN

On the Road, Young Media Artists in China

Mar. 24 - Apr. 19, 2018. Hong-Kong. More info.

Website

Curated by Maurice Benayoun. Artists list :

Atomic Visual Studio
Carla Chan
Joseph Chan
Chenchenchen
Cheuk Wing Lam
Feng Chen
Chris Cheung
Max Hattler Max Hattler
Huang Keyi
Ip Yuk Yiu
Li Juncheng
Lin Xin
Liu Zhenchen
Low Tech Art Lab
Lu Yi
Lu Shan
Li Yu + Liu Bo
Kingsley Ng
Nian Jiawen
Ren Yuan
Song Gewen
Samuel Adam Swope
Tong Kunniao
Vvzela Kook
Wang Yuyang
Wang Weisi
Kenny Wong
Wu Juehui
Wu Xinjue
Xu Yibo
Zhang Haichao
Keith Lam
Lam Mui Ling
Tomás Laurenzo Tomás Laurenzo
Tobias Klein
Zheng Bo

 

 


Algoristes

Creative Commons License